[Zpět na domácí stránku časopisu]
Back to homepage of journal

AAK - Acta academica karviniensia

Issue No. 1/2016 of journal Acta academica karviniensia [Číslo 1/2016 časopisu Acta academica karviniensia]

číslo 2016/1
article [název článku] authors [autoři] keywords [klíčová slova] JEL
COMPETITIVENESS IN THE EUROPEAN UNION: A TREND TO CONVERGENCE?
[Konkurenceschopnost v Evropské unii: trend ke konvergenci?]
Pavlína Balcarová beta convergence, cluster analysis, European Union, homogeneity, innovation, national competitiveness, sigma convergence, technology F62, O32, O52
THE EFFECTS OF FISCAL CONSOLIDATION ON NATIONAL ECONOMY: THE DEBATE OVER REDUCTION OF BUDGET DEFICIT AND DEBT
[Vliv fiskální konsolidace na ekonomiku: současná diskuse o snižování rozpočtového deficitu a dluhu]
Pavel Breinek budget deficit, economic growth, fiscal consolidation, fiscal policy, government debt, government spending, taxes E62, H60, H62
INNOVATION SYSTEM OF TAMPERE REGION AS AN EXAMPLE OF GOOD PRACTICE FOR THE SOUTH MORAVIAN REGION
[Inovační systém regionu Tampere jako příklad dobré praxe pro Jihomoravský kraj]
Šárka Fránková, Kateřina Gašová good practice, innovation policy, instrument mix, regional innovation system, regional development, South Moravian Region, Tampere H2, H710, M2, R1, R5
THE ROLE OF QUALITY IN BUSINESS MANAGEMENT
[Role kvality v podnikovém řízení]
Zdeněk Hruška, Marcela Ježková, Jana Hinke cost of quality, effectiveness, fluctuation, principles of quality management, quality M11, M21
PURCHASING BEHAVIOUR OF CZECH SINGLES AND ITS CONSEQUENCES ON MARKETING COMMUNICATION EFFECTIVENESS
[Nákupní chování českých singles a jeho dopady na efektivitu marketingové komunikace]
Martin Klepek, Kateřina Matušínská consumer behaviour, market segmentation, marketing communication, marketing communication mix, singles M31
CORRUPTION AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC PERFORMANCE OF REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC
[Korupce a její dopad na ekonomickou výkonnost regionů České republiky]
Veronika Linhartová corruption, economic performance, regional disparities, regions, Transparency International D73, H11
TOOLS OF CUSTOMER FEEDBACK AND FREQUENCY OF USING BY THE ACCOMMODATION FACILITY IN THE CZECH REPUBLIC
[Nástroje zpětné vazby a jejich používanost ubytovacími kapacitami v České republice]
Jitka Novotová accommodation, customer feedback, email, personal interviews, social sites L83, M31
PERSONAL CAREER ANCHORS OF THE UNIVERSITY STUDENTS
[Osobní kariérové kotvy studentů vysokých škol]
Dagmar Svobodová career anchor, motivation, Schein’s concept, university student J2, J24
( položky: 1 - 8 z 8 )
Book reviews [Recenze]
review [recenze] authors [autoři]
List of Reviewers
[Seznam recenzentů]
Seznam
( položky: 1 - 1 z 1 )
Archive [Archív]