[Zpět na domácí stránku časopisu]
Back to homepage of journal

AAK - Acta academica karviniensia

Issue No. 2/2016 of journal Acta academica karviniensia [Číslo 2/2016 časopisu Acta academica karviniensia]

číslo 2016/2
article [název článku] authors [autoři] keywords [klíčová slova] JEL
MEDICAL SPA VERSUS HEALTH TOURISM
[Tradičné kúpeľníctvo verzus zdravotný cestovný ruch]
Marian Gúčik, Diana Kvasnová, Kristína Pančíková Health Tourism, Medical Spa, Spa Products, Wellness L83
WHAT MAKES INVESTORS SHORT SELL ETFs?
[Proč investoři shortují ETFs?]
Dagmar Linnertová, Oleg Deev abnormal returns, exchange-traded funds, short sale G10, G14
HR MARKETING – ATTRIBUTES OF EMPLOYEE RETENTION
[Personální marketing - atributy stabilizace zaměstnanců]
Kateřina Maršíková, Světlana Myslivcová communication, employer branding, employees stabilisation, HR marketing M31, M51
SELECTED ASPECTS OF REGIONAL UNEMPLOYMENT DIFFERENTIATION IN SLOVAKIA
[Vybrané aspekty regionální diferenciace nezaměstnanosti na Slovensku]
Eva Rievajová, Petr Zadražil disparities, minimum wage, regional differentiation, unemployment J16, J21, J64
PERCEPTION OF BUSINESS ENVIRONMENT BY SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
[Vnímání podnikatelského prostředí prizmatem malých a středních podniků]
Šárka Sobotovičová, Beáta Blechová administrative burden, business environment, small and medium-sized enterprises, state support H3, K2, M1
TARIFF REGIMES IN LATIN AMERICA: PRIVILEGES AND THE HISTORICAL EXPERIENCE OF CHILE AND PERU
[Celní režimy v Latinské Americe: Role privilegií a historická zkušenost Chile a Peru]
Martin Šárek, Marek Vokoun, Lourdes Daza Aramayo Cascading tariff structure, Chile, Open trade policy, Peru, Uniform tariff structure F19
APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF PROJECT MANAGEMENT IN THE PROCESS OF ONLINE MARKETING OF ACCOMMODATION FACILITIES
[Aplikace principů projektového řízení na proces online marketingu ubytovacích zařízení]
Jitka Vávrová accomodation, internet marketing, online marketing, online marketing communication, project management, tourism M310
DETERMINATION OF VALUE AT RISK AND CONDITIONAL VALUE AT RISK BY ASSUMING ELLIPTICAL DISTRIBITION
[Stanovení Value at Risk a Conditional Value at Risk za předpokladu eliptických rozdělení pravděpodobnosti]
Kateřina Zelinková, Aleš Kresta Conditional Value at Risk, Elliptical distribution, Laplace distribution, Student distribution, Value at Risk G11, G24
( položky: 1 - 8 z 8 )
Book reviews [Recenze]
review [recenze] authors [autoři]
VETERNÍKOVÁ, M., 2015. Selected Chapters of Consumer Law.
[Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva]
Marie Sciskalová
List of Reviewers
[Seznam recenzentů]
Seznam
( položky: 1 - 2 z 2 )
Archive [Archív]