[Zpět na domácí stránku časopisu]
Back to homepage of journal

AAK - Acta academica karviniensia

Issue No. 3/2016 of journal Acta academica karviniensia [Číslo 3/2016 časopisu Acta academica karviniensia]

číslo 2016/3
article [název článku] authors [autoři] keywords [klíčová slova] JEL
MULTIPLIER AND CROWDING-OUT EFFECTS OF STATE AID ON PUBLIC BUDGETS
[Multiplikační a vytěsňovací efekty státní podpory podniků ve vztahu k veřejným rozpočtům]
Pavla Brůžková crowding-out effect, market failure, multiplier effect, public budgets, state aid H21, H25
SERVICE BLUEPRINTING AND DISCRETE SIMULATION IN HOSPITALITY PRACTICE (CASE STUDY)
[Service Blueprinting a diskrétní simulace v pohostinství v praxi (případová studie)]
Jan Hán, Zdena Lustigová, Štěpán Chalupa hotel, modelling, service, simulation M00
TOURISM MARKET, DISABILITY AND INEQUALITY: PROBLEMS AND SOLUTIONS
[Trh cestovního ruchu, handicap a nerovnost: problémy a řešení]
Marcin Popiel accessibility, accessible tourism, inequality, market segmentation, people with disability, tourism L83
IDENTIFICATION OF THE FACTORS DETERMINING CORPORATE CAPITAL STRUCTURE IN THE CZECH REPUBLIC
[Identifikace faktorů determinujících kapitálovou strukturu firem v České republice]
Lenka Strýčková capital structure, company, debt, determinants, equity, factors G32
DEPENDENCY OF MARKET VALUE OF A TEAM ON THE RESULT ACHIEVED AT THE EURO 2016
[Závislost velikosti tržních hodnot účastníků Mistrovství Evropy ve fotbale 2016 na dosaženém výsledku]
Jan Šíma, Daniel Bartošek effectiveness, national team, results, sport performance, quality C57, G14
POSSIBILITIES OF DYNAMIZATION OF CULTURAL TOURISM PRODUCTS
[Možnosti dynamizace produktů kulturního cestovního ruchu]
Alena Zedková cultural destination, cultural tourism, event, Moravian-Silesian Region, Olomouc Region, tourism product L83
CHARACTERISTIC OF DEMAND AND SUPPLY OF ACCESSIBLE TOURISM IN MORAVIAN-SILESIAN REGION
[Charakteristika poptávkové a nabídkové strany přístupného turismu v Moravskoslezském kraji]
Dagmar Zorková accessible tourism, barrier-free accommodation capacity, market potential, research L83
( položky: 1 - 7 z 7 )
Book reviews [Recenze]
review [recenze] authors [autoři]
List of Reviewers
[Seznam recenzentů]
Seznam
( položky: 1 - 1 z 1 )
Archive [Archív]