[Zpět na domácí stránku časopisu]
Back to homepage of journal

AAK - Acta academica karviniensia

Issue No. 4/2016 of journal Acta academica karviniensia [Číslo 4/2016 časopisu Acta academica karviniensia]

číslo 2016/4
article [název článku] authors [autoři] keywords [klíčová slova] JEL
ASSESSMENT AND EVALUATION OF TENDERS IN PUBLIC PROCUREMENT IN THE CZECH REPUBLIC
[Posouzení a hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek v České republice]
Danuta Duda assessment tenders, evaluation tenders, multi-criteria decision analysis, public contracts K39, C39
JUDICIAL PRACTICES IN SELECTED STATES IN CASES OF LEGAL LIABILITY OF AUCTION PORTALS FOR COUNTERFEIT GOODS
[Soudní praxe ve vybraných státech v případech právní odpovědnosti aukčních portálů za prodej padělků]
Tomáš Gongol counterfeit goods, internet regulation, online auction, Trademark K24
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EU COUNTRIES
[Hodnocení efektivity výzkumu a vývoje v zemích EU]
Martina Halásková, Blanka Bazsová DEA, development, efficiency, EU Countries, evaluation, model CCR, performance, research C67, C82, O32
LOCALISATION OF CYCLING EVENTS – CASE STUDY
[Lokalizace seriálů cykloeventů – případová studie]
Jiří Helešic landscape, regionalization, spatial distribution, sport events Z39
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS SUPPORTING CSR IN THE CZECH REPUBLIC – ARE THERE ANY LEADERS?
[Nevládní organizace podporující CSR v České republice – jsou zde nějací leadeři?]
Klára Kašparová Corporate Social Responsibility, Czech Republic, non-governmental organizations, state regulations L31, M14, M38
USING OF PE/VC BY COMPANY FINANCING AND IT´S IMPACT ON COMPANY´S STATEMENTS
[Dopady využití rizikového a rozvojového kapitálu na výsledky podniku]
Martin Širůček, Ondřej Čajka alternative sources, business financing, financial indicators, investment, private equity, venture capital G24, G34
THE TREND OF TECHNICAL EFFICIENCY OF LIBRARY COLLECTIONS OF PUBLIC LIBRARIES IN THE CZECH REPUBLIC
[Trend technické efektivity knihovních fondů veřejných knihoven v České republice]
Iveta Vrabková Data Envelopment Analysis, library collection, public libraries, technical efficiency C67, H10
COMPARISON OF INNOVATION POTENTIAL OF THE CZECH REGIONS
[Komparace inovačního potenciálu českých krajů]
Lucie Winklerová comparison, Czech regions, innovation potential, research and development R11, R12
( položky: 1 - 8 z 8 )
Book reviews [Recenze]
review [recenze] authors [autoři]
List of Reviewers
[Seznam recenzentů]
Seznam
( položky: 1 - 1 z 1 )
Archive [Archív]