[Zpět na domácí stránku časopisu]
Back to homepage of journal

AAK - Acta academica karviniensia

Issue No. 1/2017 of journal Acta academica karviniensia [Číslo 1/2017 časopisu Acta academica karviniensia]

číslo 2017/1
article [název článku] authors [autoři] keywords [klíčová slova] JEL
SHADOW ECONOMY IN THE CZECH REPUBLIC
[Stínová ekonomika České republiky]
Břetislav Andrlík, Petra Stibůrková credit card, Gutmann model, method share of currency, shadow economy O17
THE INFLUENCE OF SELECT BANKING SECTOR INDICATORS ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE EUROZONE COUNTRIES
[Vliv vybraných ukazatelů bankovního sektoru na ekonomický růst zemí Eurozóny]
Liběna Černohorská, Vojtěch Kula bank, banking sector, cointegration test, economic growth, Eurozone, GDP E51, E47, C32
UNIVERSITY SPIN-OFF COMPANIES IN EUROPE: THE FACTORS AND POLICIES INFLUENCING THEIR FORMATION
[Univerzitné spin-off spoločnosti v Európe: faktory a politiky ovplyvňujúce ich vznik]
Ján Huňady, Peter Pisár central Europe, knowledge, spin-out, technology, university spin-off O33, I23, M13
IMPACT OF OCCUPANCY IN COLLECTIVE ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN THE CZECH REPUBLIC ON THE SELECTED MACROECONOMIC VARIABLES IN THE YEARS 2001 – 2015
[Vliv návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR na vybrané makroekonomické proměnné v letech 2001 – 2015]
Patrik Kajzar, Klára Václavínková collective accommodation establishments, correlation analysis, the Czech Republic, macroeconomic variables, occupancy, regression C02, L83
SCOPE OF THE USE OF THE INDIVIDUALS TAX RELIEFS IN THE CZECH REPUBLIC
[Rozsah využívání daňových úlev fyzických osob v ČR]
Pavlína Kirschnerová, Jana Janoušková individuals, tax, tax allowances, tax reliefs H2, D14, E62
THE IMPORTANCE OF GOVERNANCE QUALITY FOR ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET COUNTRIES
[Význam kvality správy pro ekonomický růst v postsovětských zemích]
Radek Náplava, Luděk Kouba Economic Growth, Formal Institutions, Governance Matters, Panel Data Analysis, Post-soviet Countries O43, P48
IFRS 3 COMPLIANCE RESEARCH AT CZECH CAPITAL MARKET
[Míra compliance s požadavky na zveřejnění dle IFRS 3 na českém kapitálovém trhu]
Jiří Pospíšil Business Combinations, Czech capital market, Degree of disclosure, IFRS 3, Level of compliance M41
( položky: 1 - 7 z 7 )
Book reviews [Recenze]
review [recenze] authors [autoři]
List of Reviewers
[Seznam recenzentů]
Seznam
( položky: 1 - 1 z 1 )
Archive [Archív]