[Zpět na domácí stránku časopisu]
Back to homepage of journal

AAK - Acta academica karviniensia

Issue No. 2/2017 of journal Acta academica karviniensia [Číslo 2/2017 časopisu Acta academica karviniensia]

číslo 2017/2
article [název článku] authors [autoři] keywords [klíčová slova] JEL
RESULTS OF PILOT INVESTIGATION OF STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT AT HIGH SCHOOLS
[Výsledky pilotního šetření strategického marketingového řízení na úrovni středních škol]
Martina Colledani advertising, communication mix, direct marketing, modern forms of marketing communication, nonprofit organization, sales promotion M390
IS THERE A WAY TO MAKE GOODWILL A MORE SUITABLE SUBJECT OF THE COMPANY DECISION-MAKING?
[Existuje způsob, jak učinit goodwill vhodnějším pro účely manažerského rozhodování?]
David Čevela allocation, goodwill valuation, primary goodwill, secondary goodwill. M41
ENTRY TO PROBLEMATICS OF TECHNOLOGY SUPPORT AND PATENTING IN DEVELOPING EU COUNTRIES
[Vstup do problematiky technologickej podpory a patentovania v rozvíjajúcich sa krajinách EÚ]
Marek Jemala, Ľubomír Jemala technological innovation, technology developing EU countries, technology patents, technology research and development. O31, O32, O33, O34, P30
CREATION OF PROMOTIONAL MATERIALS IN TRAVEL AGENCIES WITH FOCUS ON MODERN TOOLS OF MARKETING COMMUNICATION
[Tvorba propagačních materiálů v cestovních kancelářích se zaměřením na moderní nástroje marketingové komunikace]
Lena Malačka, Martin Přibyl, Milan Křápek linear regression, promotion, promotional materials, research, travel agency, tourism. M31
FISCAL INCENTIVES FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT AND TAX SUBSIDY IN SELECTED EU COUNTRIES
[Fiskální pobídky pro výzkum a vývoj a daňové subvence ve vybraných zemích EU]
Irena Szarowská B-index, fiscal incentives, innovation, research and development, tax subsidy rate. H25, O38, O30
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELECTED FINANCIAL INDICATORS AND LIQUIDITY OF COMPANIES IN SELECTED SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC
[Vztah mezi vybranými finančními ukazateli a likviditou podniků ve vybraných odvětvích v České republice]
Markéta Šeligová correlation, debt equity ratio, fixed assets, leverage ratio, liquidity, regression analysis, return on equity. G32
USING OF P/E AND P/BV INDICATORS BY BUILDING A STOCK PORTFOLIO
[Využití indikátorů P/E a P/BV při sestavení akciového portfolia]
Martin Širůček, Martin Surovec fundamental analysis, fundamental indicators, indicator ratio, price book value, price earning. G11, G12
DEVELOPMENTAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY OF THE EU IN THE CONTEXT OF ITS INDIVIDUAL REFORMS
[Vývojové aspekty formovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v kontexte jej jednotlivých reforiem]
Ivana Kravčáková Vozárová, Monika Daňová Common Agricultural Policy, historical development, European Union, reforms. E60, F68, Q18
( položky: 1 - 8 z 8 )
Book reviews [Recenze]
review [recenze] authors [autoři]
List of Reviewers
[Seznam recenzentů]
Seznam
( položky: 1 - 1 z 1 )
Archive [Archív]