[Zpět na domácí stránku časopisu]
Back to homepage of journal

AAK - Acta academica karviniensia

číslo 2016/2
PERCEPTION OF BUSINESS ENVIRONMENT BY SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
[Vnímání podnikatelského prostředí prizmatem malých a středních podniků]
ISSN:
1212-415X (Print)
2533-7610 (Online)
Year [Rok]:
2016
Volume [Ročník]:
XVI
Issue [Číslo]:
2
Authors [Autoři]:
Šárka Sobotovičová, Beáta Blechová
Abstract [Abstrakt]:
Paper focuses on small and medium-sized enterprises in context of their perception of the business environment. Small and medium-sized enterprises need for their development and operation a favourable business environment and a level of support in business activities, both from the state and from their environment. The aim of the research is to identify and verify how small and medium-sized enterprises in the Czech Republic perceive the public's attitude toward their business activities, the level of administrative burden and business conditions created by the state. Based on the survey, it was found that despite the measures taken by state to improve conditions for business, respondents don´t feel the improvement of business conditions or reduction of administrative burden.
Keywords [Klíčová slova]:
administrative burden, business environment, small and medium-sized enterprises, state support
JEL classification [JEL klasifikace]:
H3, K2, M1
Page range [Rozpětí stran]:
54 - 66
Full version [Plná verze]: